Ungdomstävling Klass         Ronder och Datum         Poäng Pris
    07-nov-05   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
         /  /  /  /  /  /  /  /  /    
    Säffle SK   10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Lars Axelsson M 3 3 3 1 1 3 3 2 3 22 M 2
    Säffle SK   9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Nils Axelsson L 3 1 3 1 1 1 3 3 1 17 L 2
    Tolita SK   8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Oscar Hult M 1 3 1 3 3 1 1 3 3 19 M 3
    Säffle SK   7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Adam Rooth L 3 1 3 3 3 3 3 3 3 25 L 1
    Säffle SK   6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Emil Byqvist H 3 3 2 3 3 3 3 1 3 24 H 1
    Säffle SK   5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Per Steen L 1 3 3 1 1 1 1 1 1 13 L 3
    Tolita SK   4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   André Persson M 1 1 1 3 1 1 1 1 1 11 M 5
    Säffle SK   3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Anders Henningsson M 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 M 1
    Tolita SK   2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Martin Nilsson M 1 1 1 1 3 3 1 3 1 15 M 4
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10                            
System Berger                       Pinova Förlag AB, Malmö