Tävling Rating           Ronder och Datum           Poäng Pris
  Ung, Tolita 10 min   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
  2005-02-12    /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /    
  Tolita SK   12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
1 Johan Arvidsson M 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 16 M 6
  Tolita SK   11 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10    
2 Oscar Hult M 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 29 M 1
  Tolita SK   10 11 1 2 12 4 5 6 7 8 9    
3 Rasmus Jonsson L 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 14 L 5
  Säffle SK   9 10 11 1 2 3 12 5 6 7 8    
4 Lars Axelsson M 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 29 M 2
  Tolita SK   8 9 10 11 1 2 3 4 12 6 7    
5 Martin Nilsson M 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 21 M 4
  Säffle SK   7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 12    
6 Nils Axelsson L 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 17 L 3
  Säffle SK   6 12 8 9 10 11 1 2 3 4 5    
7 Emil Byqvist H 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 28 H 1
  Säffle SK   5 6 7 12 9 10 11 1 2 3 4    
8 Anders Henningsson L 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 31 L 1
  Säffle SK   4 5 6 7 8 12 10 11 1 2 3    
9 Per Steen L 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 16 L 4
  Säffle SK   3 4 5 6 7 8 9 12 11 1 2    
10 Adam Rooth L 3 1 1 3 2 1 3 1 3 3 1 22 L 2
  Säffle SK   2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1    
11 Martin Jakobsson M 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 2 17 M 5
  Säffle SK   1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6    
12 Erik Jonsson M 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 27 M 3
System Berger                           Pinova Förlag AB, Malmö