Tolita Schackklubb Info


Välkommen till Tolita SK.
Denna sida ger lite grundläggande information om Tolita Schackklubb.

Information om Tolita SK

Ordf:      Johnny Johansson   Tel. 0554-710 70
Sekr:      Tapio Tikkanen    Tel. 0554-710 90(b)  054-104035 (a)
Kassör:     Tapio Tikkanen 
        

Vägbeskrivning. Karta.htm

Tolita SK bedriver ungdomsschack i gamla stationshuset i Tolita 10 km utanför Kil. Nybörjarverksamheten sker på måndagskvällar. De äldre spelar också på måndagar och dessutom spelar de ofta tälingar.

Tolita Schackklubb startade verksamheten i Tolita år 1984. Klubbens målsättning är alltsedan starten att sysselsätta ungdomen på landet. Klubben har under alla år haft två ungdomsledare vilket har varit unikt i Värmland. Den mycket väl kände Emanuel Berg började spela schack i Tolita SK och vi kunde tidigt förutspå honom en lysande framtid inom schack.

Tapio Tikkanen, tapio.tikkanen@schack.se